Uutele õpilastele

Uute õpilaste vastuvõtmise kord:   Muusikaosakonnas on võimalik õppida klaveri, akordioni, viiuli, kitarri, puhk- ja löökpilli erialal. Muusika põhiosakonda soovija (vanuses 7-12) peab edukalt sooritama vastavad katsed. Muusikaliste katsete hindamise komisjon koguneb 2 korda aastas (juuni alguses ja augusti lõpus).   Kunstiosakonnas õppimine  sisaldab: joonistamise, maalimise, kompositsiooni, vormiõpetuse ja kunstiajaloo tunde. Kunstiosakonda astujatel (vanuses 10-13) katseid ei ole, … Jätka Uutele õpilastele lugemist